Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 18 martie 2010

Un om şi un cîine mergeau pe un drum. Omul se bucura de frumuseţea zilei, cînd, deodată, isi dădu seama că, de fapt, murise. Îşi aducea acum clar aminte că murise, iar cîinele, care mergea langă el, murise chiar cu mai mulţi ani în urmă …  Se întreba: „Oare unde duce drumul ăsta?”…După o vreme, ajunseră amîndoi în dreptul unui gard înalt de piatră. Privindu-l mai îndeaproape, văzu că era făcut dintr-o marmură foarte fină. Mai sus, pe colină, gardul era întrerupt de o arcadă care strălucea în soare. Ajunseră acolo şi văzu că era încrustată cu perle, iar aleea care ducea spre ea părea pavată cu aur. El şi cîinele său se apropiară de poartă şi atunci observă, într-o parte, un om şezînd la un birou . Îl întrebă: 

        – Scuzaţi-mă, unde ne aflăm ? 

        – Aici e raiul – răspunse acesta. 

        – Minunat, zise omul, pot să vă rog să ne daţi puţină apă ? 

        – Bine’nţeles, intraţi înăuntru. Am să trimit imediat vorbă să vi se aducă nişte apă cu gheaţă. Facu un gest şi poarta începu să se deschidă.  

        – Prietenul meu, poate intra şi el ? – întrebă călătorul arătînd înspre cîine. 

        – Îmi pare rău, dar noi nu acceptăm animale.

Omul se gîndi o clipă, apoi se întoarse şi îşi continuă calea pe care pornise, împreună cu cîinele său.  După încă o lungă plimbare, pe vîrful unei alte coline, pe un drum prăpădit de ţară, dădură de o fermă, a cărei poartă părea că nu avusese zăvor niciodată. De gard, nici nu mai era vorbă.  Se apropie şi văzu un bărbat şezînd rezemat de un copac şi citind o carte. 

– Scuzaţi-mă ! – i se adresă el. Aveţi cumva puţină apă? 

– Da, desigur… e o cişmea ceva mai încolo. 

– Şi pentru prietenul meu ? – zise, arătînd către cîine. 

– Trebuie să fie şi o strachină, chiar lîngă cişmea. 

Trecură de poartă şi ajunseră la o cişmea veche, cu pompă.  Omul şi cîinele băură pe săturate. După ce terminară, se înapoiară la omul de sub copac. 

– Ce loc este acesta ? – întrebă călătorul. 

– Acesta este raiul. 

– Sînt total încurcat. Un cetăţean, ceva mai jos, pe drumul ăsta mi-a zis că raiul este acolo unde era el. 

– Te referi la locul acela cu alei de aur şi zid de marmură ?… Acela e iadul. 

– Şi nu vă deranjează că ei folosesc acelaşi nume ca şi dumneavoastră ?!… 

– Din contra, suntem fericiţi că ei îi triază mai întaîi pe cei care sunt gata să-şi lase în urmă prietenii cei mai buni. 

 ________________

Am primit acest text admirabil, de la maya; nici ea nu ştie cine este autorul. Nici eu nu ştiu. Puteţi să ne ajutaţi ?

Read Full Post »

O provocare

M-a nominalizat Belle de Jour  http://blogqed.blogspot.com/2010/03/despre-10.html   la o ‘ştafetă’ bloggheristică – nu-mi place cuvîntul ‘leapşă’ , dar, mă conformez şi vă întreb : care sunt cele 10 principii de viaţă care vă guvernează existenţa ?

Read Full Post »