Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 8 iunie 2010

Dacă tot am pomenit de Zohar în postarea trecută, pînă să reiau postările despre Pendulul lui Foucault – Umberto Eco, semnalez foarte pe scurt o carte apărută în 2005 la editura Herald. De fapt, redau un comentariu reprodus chiar în carte :

 Cartea Formării a fost tradusă şi comentată în limba arabă la începutul secolului al X-lea de către Saadia ben Iosif din Fayyum, comentariu pe care l-am reprodus în ediţia de faţă. Spirit elevat, metodic şi înţelept, Saadia a considerat Sepher Yetzirah una din primele opere grandioase ale gîndirii umane. Adăugăm, fără a acorda acestei mărturii o valoare exagerată că, mai tîrziu, comentatorii din secolele al XII-lea şi al XIII-lea şi-au exprimat în unanimitate aceeaşi convingere 

 Sepher Yetzirah (Cartea Formării) alcătuieşte împreună cu Zoharul, Kabbala teoretică. Cartea aceasta există în mai multe copii-manuscris decît oricare altă operă în ebraică, excepţie făcînd scrierile Torei. Ea se ocupă de cosmogonia simbolizată de cele zece numere şi douazeci şi două de litere ale alfabetului ebraic, numite “treizeci şi două de căi”. Termenul de “cale” este folosit pe cuprinsul Kabbalei pentru a semnifica o idee hieroglifică sau mai degrabă sfera de idei ce poate fi asociată oricarui hieroglif sau simbol.
Spre deosebire de limbajul Zoharului care este fundamental mistagogic, cel din Sepher Yetzirah este esenţial pedagogic: astfel că ceea ce unul ascunde, celălalt descoperă.

După cum spune un autor, Zoharul este o geneză de lumină, Sepher Yetsirah este o scară de adevăruri. Acolo se explică cele treizeci şi două de semne absolute ale cuvîntului, numerele şi literele; fiecare literă exprimă un număr, o idee şi o formă, în aşa fel încît matematicile se aplică ideilor şi formelor nu mai puţin riguroase întocmai ca şi numerelor, într-o proporţie exactă şi o corespondenţă perfectă. Prin ştiinţa dezvăluită de Sepher Yetsirah, spiritul uman este fixat în adevăr şi în raţiune şi îşi poate da seama de progresele posibile ale inteligenţei prin evoluţiile numerelor. Prin urmare, Zoharul reprezintă Adevărul absolut, iar Sepher Yetsirah oferă mijloacele de a-l percepe, apropia şi folosi.

Read Full Post »