Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 21 iulie 2010

            Cea mai mare parte a relatărilor despre călătorii în alte lumi care au fost analizate mai sus poate încă să ne satisfacă sensibilitatea estetică, dar ne face să surîdem dacă luăm în consideraţie veridicitatea şi actualitatea lor. Nici una nu poate satisface aşteptările noastre privind viaţa postumă, nici platonicienele “insule ale fericiţilor”, nici dantescul Paradis astronomic. Examinînd mărturiile referitoare la experienţele la limita morţii şi în afara corpului din ultimii treizeci de ani, constatăm că, de regulă, le lipseşte o caracteristică fundamentală în majoritatea vechilor apocalipse (sper că se ştie, apocalipsa înseamnă mai întîi de toate, revelaţie NU nenorocire) : după moarte, nu mai există nici pedeapsă, nici recompensă. Pe de altă parte, ştiinţa însăşi a deschis perspective uimitoare în domeniul explorării altor lumi şi, cîteodată, în domeniul altor dimensiuni ale spaţiului. În consecinţă, călătoriile noastre în alte lumi pot duce la universuri paralele şi la tot felul de lumi posibile sau chiar imposibile.

            Să fie oare acesta un semn că a încetat credinţa în existenţa unui tărîm al fantomelor ? să fie un semn că invocarea sufletului este o chestiune care aparţine trecutului ? nu neapărat. Singura concluzie pe care o putem trage din multiplicitatea actualelor reprezentări ale lumii de apoi, este aceea că noi trăim într-o stare de avansat pluralism al acelor lumi. Prin science fiction, aceste aceste reprezentări au ajuns la o expansiune fără precedent, fără să fie corelate cu vreo viziune fundamentală asupra lumii. Într-adevăr, chiar şi universul lui Isaac Asimov, care este printre cele mai “clasice” şi coerente, se vădeşte uneori imprevizibil şi poate rezerva întîlniri cu dimensiuni invizibile. Oricare ar fi convingerea noastră despre univers, un lucru pare să fie sigur : doar puţini dintre noi mai împărtăşesc încă rudimentara ipoteză a unui “suflet separabil”.  Alte modele mentale, mai sofisticate şi inspirate de cibernetică şi de inteligenţă artificială, le înlocuiesc pe cele vechi. Deşi, în multe cazuri, mai confundăm încă spaţiul  nostru mental cu spaţiul din afara noastră,  suntem din ce în ce mai înclinaţi să înţelegem că primul nu este mai puţin interesant decît cel de-al doilea şi că, în el pot avea loc tot felul de întîlniri misterioase. În orice caz, explorarea spaţiului nostru mental este abia la începuturile sale.

            În acelaşi timp, nici o credinţă veche referitoare la alte lumi nu a fost complet abandonată; fiecare are încă cel puţin un număr restrîns de adepţi. Psihoterapia recomandă explorarea universurilor imaginare în scopuri diverse şi în forme multiple, de la zborul în vis al lui Robert Desoille, pînă la interpretarea de tip Senoi, a viselor ( una dintre  farsele terapeutice ale secolului XX ). O tehnică terapeutică printre cele mai populare din mişcarea New Age este “regresiunea la vieţile trecute”, bazată pe o călătorie mentală care presupune peregrinarea în timp. Literatura New Age abundă în călătorii similare în alte lumi.

            Este puţin probabil că ne vom întoarce vreodată la certitudinile trecutului, care puteau fi liniştitoare, dar erau de regulă şi rudimentare. Minţile noastre vor continua să multiplice alte lumi fără limite, explorîndu-şi astfel propriile posibilităţi nelimitate.

Ioan Petru Culianu

Read Full Post »