Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 6 august 2010

             Pînă la proba contrarie, internetul oferă acest tip de libertate. De la constrîngerea limitativă a posibilităţii de informare şi pînă la posibilitatea de a-ţi face cunoscute opiniile, pe o scară ceva mai largă decît bîrfa în cerc restrîns, nu ştiu să se fi inventat, pînă acum, o altă modalitate de a spune tuturor celor care vor să asculte ce ai de spus : s-a inventat blogul unde oricine, poate fără o dificultate vizibilă, să spună ce îl doare.

            Sau măcar fiecare om care vrea, indiferent dacă îşi asumă responsabilitatea unui blog sau nu, să încerce să împărtăşească, ce ştie, ce citeşte, ce îi place, ce crede despre cum merge politica mondială sau locală într-o direcţie sau alta, adică oamenii care vor şi au ceva de spus, important sau nu. Important este că au scăpat de “botniţa” la care se referea într-o carte extraordinară, Zaharia Stancu : Să nu uiţi Darie!

            În mod firesc, acest mod de comunicare interumană, este bruiat. De la restricţiile impuse internetului, în anumite ţări care nu agreează acest tip de libertate, pînă la modul în care acest tip de comunicare este drastic taxat de ţările în care anumite cercuri, pretins democratice, se ascund în spatele unor postatori, evident anonimi, care bruiază.

            Metodele bruiajului sunt diverse dar trăsătura lor comună este discreditarea. Discreditare bazată pe picătura chinezească. Sau, pe sintagma aia veche de cînd lumea : calomniază; chiar dacă nu ai dreptate, vei reuşi să strecori îndoiala.

            Nu a spus marele Descartes “dubito ergo sum” ? A spus. Restul acestei sintagme, a trecut în uitare : “dubito ergo cogito”. Cogito ? Mde. Mai degrabă, COPITO. E mult mai la îndemînă să dai cu copita decît să “cogito”.

            Libertatea abolută ? Fleac. Cine mai “cogito” , cînd e mai simplu să nu ai “dubito”! Dacă ai convingeri ferme, venite din mugetul animalelor de toată isprava adăpostite în ferme, ŞTII. Habar nu ai că, de fapt, convingerile de acest tip adoptate fără “dubito”,  sunt foarte bine preparate în laboratoarele de prosteală în massă destinate celor care încă mai cred că  soarele se învîrte în jurul pămîntului. 

            Libertatea celor care se lasă prostiţi fără “cogito” se subsumează libertăţii celor care au libertatea deplină de a oculta “dubito”. Pentru că noului Darie i s-a pregătit, în laboratoarele noi, tipul de botniţă cu ochelari de cal. Nu daţi vina pe cal, vă rog! Strugurii democraţiei sunt acri. Şi strepezesc dinţii libertăţii absolute. Uiţi Darie, uiţi ?

Read Full Post »