Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 11 august 2010

             Apărută la Editura Curtea Veche, “Fata din Nazaret”, tradusă impecabil de Mihnea Gafiţa, este o pledoarie pentru puterea adevărată, cea a credinţei, care propovăduieşte ca miracol suprem dragostea.

            Cu aceeaşi scriitură alertă, cu forţa de a transpune cuvintele în imagini cinematografice, autorul înfăţişează istoria premergătoare naşterii lui Isus Hristos. Un destin individual, cel al „Fetei din Nazaret”, prin intervenţia divinităţii, schimbă decisiv evoluţia omenirii.

            Pentru abordarea acestui subiect din perspectivă laică, Petru Popescu a avut nevoie de curaj, ale cărui rădăcini sunt în propria biografie:

            „Când am plâns moartea fratelui meu geamăn, am socotit-o o dovadă clară că Dumnezeu nu există – altfel cum ar fi putut să-mi sacrifice fratele? Şi am fost ateu în practică, mulţi ani. Am trăit curriculumul de negaţie a religiei, şi apoi de dezbatere şi de revenire al multor intelectuali europeni. La jumătatea vieţii am redevenit mistic, fără să-i dispreţuiesc pe atei. În tot acest timp, patru personaje esenţiale au coexistat în mine, alături de personajele vieţii mele reale: Dumnezeu, Iisus, Maria şi Pilat. (Cele numite în Crez.) Cele mai cunoscute nume ale culturii europene şi occidentale.

            De aceea, a scrie despre Maria din Nazaret, singura femeie între acele patru personaje interioare ale fiinţei mele tinere, a fost un vis scriitoricesc aproape din copilărie”.

            „Cartea mea, «Fata din Nazaret», nu seamănă cu «Codul lui Da Vinci»”, mărturiseşte autorul. „Eu nu propun o demascare a unei biserici dominante şi perverse. Eu propun o narare a începutului creştinismului, din interiorul lui. Eu ofer o dezvăluire a Mariei dinăuntrul ei, în pieptul ei, şi prin respiraţia ei. E o carte îndrăzneaţă? Poate.”

            După lectura romanului, închideţi cartea, apoi inchideţi ochii. O fiinţă plină de lumină, putere şi frumuseţe înaintează spre noi, prin ceaţa deasă a istoriei îndepărtate.

Sursa   http://blog.carturesti.ro/?p=3000  

CREZUL

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii.
 Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a pogorât din ceruri
Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara
Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont,
Şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi după Scripturi .
Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,
A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Tatăl purcede,
Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit,
Care a grăit prin prooroci.
Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.

   Amin !

Read Full Post »