Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for decembrie 2010

LA MULTI ANI

Multumesc tuturor celor care mi/au urat calatorie placuta si le urez la randul meu, tot ce este mai bun pe lumea aceasta, pentru ei si pentru cei dragi sufletelor lor!

LA MULTI ANI !

PS. Aici, in Israel, totul se desfasoara cu o viteza nebuna, nimeni nu are timp nici macar sa/si traga sufletul. 🙂  Am vizitat o multime de locuri superbe si inca nu s/a terminat. Peste cateva momente, plecam la Betlehem (asa pronunta ghidul nostru! 🙂   ).  Voi povesti la intoarcere, cu lux de amanunte, tot, tot, tot …

Read Full Post »

Deci

Perspectiva de a “călca” pe Pămîntul Sfînt, îmi dă o satisfacţie plenară amestecată cu un sentiment difuz de nelinişte existenţială; îmi va fi destul de greu să mă comport ca un turist oarecare; îmi va fi cu atît mai greu să mă sustrag de la încărcătura aşteptărilor mele de la această experienţă.

            N-am avut nici măcar o singură tresărire de conştiinţă religioasă atunci cînd am vizitat Istambul, vechea vatră a credinţei creştine cucerită de otomani, am parcurs în transă locurile sfinte aferente creştinismului din Italia, dar, acum, dacă închei acest periplu (ca pe un triptic) vizitînd locurile în care Mîntuitorul s-a nascut, a trăit ca om, şi a făcut ca prin “minunile” sale să înfrîngă necredinţa multor contemporani de ai săi, mă îndoiesc foarte tare că voi fi capabil să înţeleg; ateul din mine încă îşi mai arogă drepturi pe care zadarnic încerc să le contracarez cu lecturi din cărţile sfinte…

            Cert este faptul că, de cînd am decis că vreau să merg acolo, suferinţe mai vechi, de care credeam că am scăpat, au revenit sîcîitor; chiar am crezut la un moment dat, că va trebui să renunţ la această excursie; m-am încăpăţînat să nu renunţ. Deci, voi merge ACOLO!

Read Full Post »

Vacanţă

Cam gata cu blogăreala pentru acest an! 🙂

A fost din punctul meu de vedere un an frumos, am cîştigat prieteni şi noi şi buni, am dat curs unor frămîntări personale – parţial împărtăşite, am scris cîte ceva despre lecturile mele, am şi bla-bla-bla, pe alocuri… 🙂

Este vremea pentru un binemeritat timp – reflexiv – pentru a parcurge cu seninătate ce a mai rămas din acest an, este vremea desigur şi pentru a ne face planuri pentru noul an ce stă să vină, an pe care îl sper mult mai fructuos decît a fost acesta.

Începînd din acest moment, accesul meu la internet este (auto)limitat; voi reveni – cred – DUPĂ aproximativ două săptămîni.

Folosesc acest prilej pentru a mulţumi tuturor celor care au citit acest blog, tuturor celor care au comentat laudativ sau numai neutru, precum şi tuturor celor care eventual, m-au criticat (pe bună dreptate, sau poate, NU prea…)

Vă urez din toată inima mea, Sărbători Fericite, un An Nou mult mai bun, sănătate şi împlinirea tuturor dorinţelor de MAI BINE, pentru voi şi pentru familiile voastre!

LA MULŢI ANI!

Read Full Post »

D.6. 4-9. Ascultă Israele : Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn ; să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi cu toată puterea ta ; şi aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie în inima ta şi în sufletul tău; iar tu să le dai mai departe fiilor tăi, şi să le rosteşti aşezat între ei, în casă, şi mergînd pe drum, şi la culcare, şi la sculare. Şi să le atîrni ca semn la mîna ta şi să se afle neclintit în faţa ochilor tăi; şi să le scrieţi pe uşorii caselor voastre şi ai porţilor voastre .

D.11. 13-21. Dacă veţi asculta cu luare-aminte toate poruncile Lui, aşa cum ţi le poruncesc eu astăzi – să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să-L slujeşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău – atunci El va da ploaie pămîntului tău, timpurie şi tîrzie, după anotimp, iar tu îţi vei strînge grîul, vinul şi untdelemnul tău. Şi îţi va da nutreţ pe cîmpuri, pentru turmele tale; şi cînd vei mînca şi te vei îndestula, ia seama să nu te semeţeşti în inima ta, să nu te abaţi şi să slujeşti zeilor străini şi să te închini lor, pentru ca Domnul să nu se aprindă de mînie împotriva voastră şi să nu strunească cerul – căci nu va mai fi ploaie, pamîntul nu va mai da roade, iar voi veţi dispărea degrabă de pe acest pămînt bun, pe care Domnul vi l-a dăruit. Puneţi dar cuvintele acestea în inima voastră, şi în sufletul vostru; şi atîrnaţi-le ca semn la mîna voastră; iar ele să vă fie neîncetat înaintea ochilor voştri. Şi daţi-le ca învăţătură copiilor voştri, rosţiti-le aşezaţi în casă, mergînd pe drum, la culcare şi la sculare. Şi scrieţi-le pe uşorii caselor voastre şi porţilor voastre, ca să aveţi zile multe şi zilele fiilor voştri pe pămîntul pe care am jurat părinţilor voştri că li-l dau să fie cîte sunt zilele cerului pe pămînt.  

N.15. 36-41. Şi Domnul a zis către Moise: grăieşte fiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă ciucuri la poalele hainelor, pentru generaţiile lor; şi puneţi la ciucurii poalelor fir de culoarea hiacintului. Şi [ firul ] va fi pentru voi în ciucuri şi-i veţi privi spre a vă aduce aminte de toate poruncile Domnului, ca să le faceţi şi să nu vă abateţi pe urma cugetelor voastre şi a ochilor voştri, cînd vă duc la curvie; să vă aduceţi aminte şi să împliniţi toate poruncile Mele, ca să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru. Eu Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din pămîntul Egiptului ca să vă fiu Dumnezeu, Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru. ( Textul este conform cu versiunea Septuaginta /Polirom).

BLOGUL ZILEI : http://theo-phyl.blogspot.com/2009/03/musica-sacra-muzica-ebraica-vechiul.html

Read Full Post »

Conform moto-ului esteticii minimaliste în pictură, potrivit căreia cel mai puţin este egal cu cel mai mult, la fel şi tendinţa de a face mai multe lucruri în acelaşi timp, ne conduce la o viaţă mai puţin calitativă. Cu 100 de ani înainte, trăitul „cu aer” ( nemuncind) era semn că aparţii la o clasă socială superioară, iar azi cel care se bucură de respect este cel care se ocupă de multe.Viteza exagerată ne îndepărtează de eu-l nostru , neexistînd suficient timp pentru a gîndi în profunzime şi să înţelegem dacă acţionăm şi trăim în modul pe care îl dorim cu adevărat. În secolul 21 încetineala va avea un rol important şi acest lucru a fost deja observat şi studiat şi au fost luate şi măsuri corespunzătoare de societăţile-statele preocupate în mod real de viaţa locuitorilor.
În Scoţia, nu întîmplător, şcoli particulare cu rezultate excepţionale au interzis şcolarilor sub 13 ani să aibă teme pentru acasă. Rezultatul acestor măsuri =creşterea cu 20% a randamentului acestor copii la matematică şi la materiile reale.
Un exemplu asemănător – ţările scandinave cu o economie puternică, fără a exista mania muncii. Aceste ţări sunt între primele 6 cele mai competitive din lume, permiţînd în acelaşi timp angajaţilor să lucreze mai puţin, să facă pauze de relaxare, etc.
Mişcarea numită slow movement… s-a extins în peste 130 de oraşe din 20 de ţări şi are diverse aspecte, pornind de la mîncat (slow food- cine medievale), slow shopping, slow reading, la diverse festivaluri şi activităţi în mijlocul naturii( înot, alpinism, ciclism, pescuit, teatru de păpuşi, jocuri colective ), fără stress. Au apărut chiar şi oraşe slow, care trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru a fi membre ale mişcării slow, toate legate de nivelul calitativ de viaţă al locuitorilor lor.
Din ce în ce mai mult, simt nevoia de a mă rupe de viaţa nebună de oraş modern şi să mă mut într-un oraş slow. Ce părere aveţi?
Link-uri aferente:
http://www.slowdownnow.org
http://www.slowplanet.com
http://www.slowdesign.org
http://www.slowgardening.net
http://www.slowhomestudio.com
http://www.cittaslow.net

Angela Bratsou

Read Full Post »

Andreea Olariu

Read Full Post »

pentru amanda

fără cuvinte…

Read Full Post »

God, give us grace to accept with serenity
the things that cannot be changed,
Courage to change the things
which should be changed,
and the Wisdom to distinguish
the one from the other.

Living one day at a time,
Enjoying one moment at a time,
Accepting hardship as a pathway to peace,
Taking, as Jesus did,
This sinful world as it is,
Not as I would have it,
Trusting that You will make all things right,
If I surrender to Your will,
So that I may be reasonably happy in this life,
And supremely happy with You forever in the next.

#

Traducere goagal

 Doamne da-mi seninătatea 
de a accepta lucrurile pe care nu se poate schimba; 
curajul de a schimba lucrurile pe care le pot; 
şi înţelepciunea să ştiu diferenţa.

 Condiţii de viaţă o zi la un moment dat; 
Bucurându-se de un moment la un moment dat; 
Acceptarea greutatile ca drumul spre pace; 
Luând, aşa cum a făcut-o, această lume păcătoasă
cum nu este, cum mi-ar avea; 
Încredere că El va face toate lucrurile dreapta 
dacă am predare la voia Lui;
Că eu pot fi rezonabil fericiţi în această viaţă
şi extrem de fericit cu El 
Pentru totdeauna în viitor. 
Amin.

  Interpretarea mea

  Doamne, dă-Ne graţia de a accepta cu seninătate lucrurile care nu se pot schimba; dă-Ne curajul de a schimba lucrurile pe care le-am putea schimba; şi dă-Ne înţelepciunea de a face diferenţa dintre ( ceea ce vrem şi ceea ce putem – face). Trăim o singură clipă din imensitatea timpului, bucurîndu-ne (de această clipă).

Doar acceptînd greutatea drumului către PACE (izbăbire), aşa cum a făcut-o (şi spus-o) EL – fiul Domnului – putem fi fericiţi în această viaţă, privind în viitor…

Adică

Nu mai ştiu ce mare filosof (parcă chinez) a spus că să ne ferească nu ştiu cine să trăim vremuri interesante. Ei bine, acel filosof s-a înşelat amarnic : fiecare OM de pe această lume, trăieşte în bucăţica sa de timp, vremuri interesante; foarte interesante; FOARTE interesante. Asta pentru că în timp ce istoricii şi arheologii se străduiesc să înţeleagă ce s-a petrecut în trecut, iar sociologii încearcă să ne spună ce se întîmplă în prezent, politicienii, adevăratul motor al societăţii, îşi văd netulburaţi de treaba lor : modelarea societăţii, potrivit propriului lor interes; vremelnic pentru cea mai mare parte dintre ei, cu privire către viitor pentru toţi ceilalţi – prea puţini, pentru, CĂ.

Pentru că (şi) acum, prea mulţi dintre oameni spun sau cred în prea frumoasele vorbe spuse de alţi oameni. Întrebarea E : care dintre oamenii care spun – ce spun – şi cîţi dintre oamenii care cred ce spun alţi oameni, sunt OAMENI ?

 

Read Full Post »