Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 10 decembrie 2010

pentru amanda

fără cuvinte…

Read Full Post »

God, give us grace to accept with serenity
the things that cannot be changed,
Courage to change the things
which should be changed,
and the Wisdom to distinguish
the one from the other.

Living one day at a time,
Enjoying one moment at a time,
Accepting hardship as a pathway to peace,
Taking, as Jesus did,
This sinful world as it is,
Not as I would have it,
Trusting that You will make all things right,
If I surrender to Your will,
So that I may be reasonably happy in this life,
And supremely happy with You forever in the next.

#

Traducere goagal

 Doamne da-mi seninătatea 
de a accepta lucrurile pe care nu se poate schimba; 
curajul de a schimba lucrurile pe care le pot; 
şi înţelepciunea să ştiu diferenţa.

 Condiţii de viaţă o zi la un moment dat; 
Bucurându-se de un moment la un moment dat; 
Acceptarea greutatile ca drumul spre pace; 
Luând, aşa cum a făcut-o, această lume păcătoasă
cum nu este, cum mi-ar avea; 
Încredere că El va face toate lucrurile dreapta 
dacă am predare la voia Lui;
Că eu pot fi rezonabil fericiţi în această viaţă
şi extrem de fericit cu El 
Pentru totdeauna în viitor. 
Amin.

  Interpretarea mea

  Doamne, dă-Ne graţia de a accepta cu seninătate lucrurile care nu se pot schimba; dă-Ne curajul de a schimba lucrurile pe care le-am putea schimba; şi dă-Ne înţelepciunea de a face diferenţa dintre ( ceea ce vrem şi ceea ce putem – face). Trăim o singură clipă din imensitatea timpului, bucurîndu-ne (de această clipă).

Doar acceptînd greutatea drumului către PACE (izbăbire), aşa cum a făcut-o (şi spus-o) EL – fiul Domnului – putem fi fericiţi în această viaţă, privind în viitor…

Adică

Nu mai ştiu ce mare filosof (parcă chinez) a spus că să ne ferească nu ştiu cine să trăim vremuri interesante. Ei bine, acel filosof s-a înşelat amarnic : fiecare OM de pe această lume, trăieşte în bucăţica sa de timp, vremuri interesante; foarte interesante; FOARTE interesante. Asta pentru că în timp ce istoricii şi arheologii se străduiesc să înţeleagă ce s-a petrecut în trecut, iar sociologii încearcă să ne spună ce se întîmplă în prezent, politicienii, adevăratul motor al societăţii, îşi văd netulburaţi de treaba lor : modelarea societăţii, potrivit propriului lor interes; vremelnic pentru cea mai mare parte dintre ei, cu privire către viitor pentru toţi ceilalţi – prea puţini, pentru, CĂ.

Pentru că (şi) acum, prea mulţi dintre oameni spun sau cred în prea frumoasele vorbe spuse de alţi oameni. Întrebarea E : care dintre oamenii care spun – ce spun – şi cîţi dintre oamenii care cred ce spun alţi oameni, sunt OAMENI ?

 

Read Full Post »