Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 18 decembrie 2010

D.6. 4-9. Ascultă Israele : Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn ; să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi cu toată puterea ta ; şi aceste cuvinte, pe care ţi le poruncesc astăzi, să fie în inima ta şi în sufletul tău; iar tu să le dai mai departe fiilor tăi, şi să le rosteşti aşezat între ei, în casă, şi mergînd pe drum, şi la culcare, şi la sculare. Şi să le atîrni ca semn la mîna ta şi să se afle neclintit în faţa ochilor tăi; şi să le scrieţi pe uşorii caselor voastre şi ai porţilor voastre .

D.11. 13-21. Dacă veţi asculta cu luare-aminte toate poruncile Lui, aşa cum ţi le poruncesc eu astăzi – să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să-L slujeşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău – atunci El va da ploaie pămîntului tău, timpurie şi tîrzie, după anotimp, iar tu îţi vei strînge grîul, vinul şi untdelemnul tău. Şi îţi va da nutreţ pe cîmpuri, pentru turmele tale; şi cînd vei mînca şi te vei îndestula, ia seama să nu te semeţeşti în inima ta, să nu te abaţi şi să slujeşti zeilor străini şi să te închini lor, pentru ca Domnul să nu se aprindă de mînie împotriva voastră şi să nu strunească cerul – căci nu va mai fi ploaie, pamîntul nu va mai da roade, iar voi veţi dispărea degrabă de pe acest pămînt bun, pe care Domnul vi l-a dăruit. Puneţi dar cuvintele acestea în inima voastră, şi în sufletul vostru; şi atîrnaţi-le ca semn la mîna voastră; iar ele să vă fie neîncetat înaintea ochilor voştri. Şi daţi-le ca învăţătură copiilor voştri, rosţiti-le aşezaţi în casă, mergînd pe drum, la culcare şi la sculare. Şi scrieţi-le pe uşorii caselor voastre şi porţilor voastre, ca să aveţi zile multe şi zilele fiilor voştri pe pămîntul pe care am jurat părinţilor voştri că li-l dau să fie cîte sunt zilele cerului pe pămînt.  

N.15. 36-41. Şi Domnul a zis către Moise: grăieşte fiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă ciucuri la poalele hainelor, pentru generaţiile lor; şi puneţi la ciucurii poalelor fir de culoarea hiacintului. Şi [ firul ] va fi pentru voi în ciucuri şi-i veţi privi spre a vă aduce aminte de toate poruncile Domnului, ca să le faceţi şi să nu vă abateţi pe urma cugetelor voastre şi a ochilor voştri, cînd vă duc la curvie; să vă aduceţi aminte şi să împliniţi toate poruncile Mele, ca să fiţi sfinţi pentru Dumnezeul vostru. Eu Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din pămîntul Egiptului ca să vă fiu Dumnezeu, Eu sînt Domnul Dumnezeul vostru. ( Textul este conform cu versiunea Septuaginta /Polirom).

BLOGUL ZILEI : http://theo-phyl.blogspot.com/2009/03/musica-sacra-muzica-ebraica-vechiul.html

Read Full Post »