Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 6 februarie 2011

IV. TOZGREC şi Experimentul Lombrosa

     Ultima parte a cărţii lui Culianu, este scrisă direct în limba franceză, ceea ce mă face să cred că aceasta este versiunea finală. Din păcate, neterminată. Această parte, este compusă după toate regulile. Începînd cu o prefaţă scrisă de domnul IPC, profesor la Universitatea Lombrosa, Califonia de Sud, SUA (localitate fictivă) care prezintă lucrarea profesorului de onirologie, Caspar Stolzius, continuînd cu o prefaţă a acestui autor (de asemenea fictiv), cu un cuvînt înainte şi cu un prolog, scrise tot de autor.

     Această ultimă secţiune este compusă din două părţi; partea întîia cu titlul Mekor cuprinde şase capitole, şi partea a doua, intitulată La Maja, cu un singur capitol – de unde senzaţia (mea) de lucrare neterminată, plus o addenda, cu diverse adnotări la diversele versiuni ale cărţii, adnotări susceptibile a fi adăugate la redactarea finală.

     Las la latitudinea fiecărui cititor,  plăcerea de a descoperi atît bogăţia de simboluri din această carte cît şi bucuria de a se delecta, cu splendidele figuri stilistice care fac deliciul unui cititor avizat.

     Cum în această ultimă parte a cărţii, sunt prezentate inclusiv idei politice care l-au frămîntat pe domnul Culianu, multă vreme înainte de anul 1989, nu cred că mai este cazul să detaliez.

     Spun numai, că Tozgrec este o ficţiune; o ficţiune la care fiecare dintre noi, se raportează în timpul vieţii; spun numai, că Tozgrec este ficţiunea care ne redeşteptă interesul pentru viaţă; o viaţă pe care prea mulţi dintre noi, o considerăm dacă nu banală, atunci măcar neîmplinită.

     Nu există viaţă neîmplinită, pare a spune domnul Culianu. Pentru fiecare dintre noi, există pe undeva, un Tozgrec, un soi de ‘înger păzitor’ care să ne lumineze calea. Depinde numai de noi, dacă reuşim să îl înţelegem pe Tozgrecul nostru, Tozgrec care este definit prin posibilitatea fiecăruia dintre noi, de a găsi calea dintre universul nostru personal îngust,  către universul populat de ceilalţi oameni.

     Apoi, fiecare dintre noi, poate eventual să găsească acea cale luminoasă, care să ne conducă spre înţelegerea rostului fiecărui om de pe pămînt, în spectaculosul drum care se desfăşoară între naştere şi moarte, a fiecăruia dintre noi.

     Depinde de fiecare dintre noi, dacă acest drum este presărat de supuşenie în faţa vremelniciilor, sau dacă acest drum este subsumat ideii că fiecare dintre noi, are o menire pe lume, menire circumscrisă ideii de apartenenţă a omului ca parte a unui proiect comun, de esenţă divină.

     PS. Experimentul Lombrosa (fictiv) se referă la posibilitatea ca intelectul uman, să fie supus unui bombardament mediatic extrem de eficace; cine sunt cei care culeg roadele acestui bombardament mediatic, ştiţi; interesant este numai faptul că, domnul Culianu a plătit cu viaţa sa, îndrăzneala de a devoala acest bombardament…

Read Full Post »