Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 24 martie 2011

     Tot în perioada imediat următoare creerii statului Israel se situează şi acţiunea acestui roman. Autorul (amănunte, AICI) vine în această carte cu un punct de vedere complementar celor pe care le-am expus deja atît în istorisirea excursiei noastre din Israel (AICI), cît şi în cele cîteva postări anterioare în care am prezentat sumar, cărţi pe acest subiect. AICI şi AICI .

     “Dumnezeu stă în ceruri şi-şi rîde de propria comedie, exclamă la un moment dat eroul romanului, exasperat pînă la apostazie de continua şi neputincioasa lui balansare între voluptatea păcatului şi conştiinţa păcatului. Nu e nimic comic în această răzvrătire; dimpotrivă, totul e de un dramatism intens. Pe alocuri, incisivitatea autorului – care se confundă, în parte, ca narator, cu personajul său, conferindu-i o puternică autenticitate – creează senzaţia unei şarje parodice împotriva revoluţiei sexuale din vremurile moderne”- stă scris pe coperta a patra, a acestei cărţi apărute la Editura Hasefer.

     Este adevărat numai că această carte este mult mai mult decît atît. Autorul, nu se sfieşte să aducă în discuţie faptul că nu chiar toţi evreii au avut de suferit în timpul WW2, şi nu toţi evreii au fost victime inocente în timpul Şoahului. Nu condamnă aceste lucruri, doar le constată cu luciditate. Şi găseşte o cale de rezolvare a conflictului latent dintre diversele categorii de evrei, evrei care au trăit diferit diferitele evenimente istorice.

     Această carte este şi un imn închinat iubirii ca destin. Iubirea trece peste orice fel de praguri : sociale sau morale, de avere sau de vîrstă, la rigoare, trece şi peste barierele de pregătire intelectuală sau de caracter. Trece chiar de barierele impuse de societate, celulei de bază a societăţii, familia.  

     Este o carte scrisă cu un talent remarcabil de un autor care a fost încununat inclusiv cu Premiul Nobel pentru Literatură, autor trăitor în Statele Unite. Dar este o carte scrisă cu greu, o carte din care răzbate o tristeţe aproape insuportabilă, o carte cu dese schimbări de direcţie a unui final imposibil de prevăzut, o carte despre care este foarte greu de scris un comentariu cuprinzător.

     Merită totuşi adăugat, faptul că în această carte sunt de găsit explicaţii despre diversele sărbători ale tradiţiei evreieşti, multe date istorice, multe obiceiuri ale evreilor  inclusiv obiceiuri culinare, trimiteri la Talmud şi peste două sute de termeni folosiţi în limba ebraică, sau în idiş, suficiente motive pentru unii cititori să aprecieze această carte, apărută postum.

Read Full Post »