Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 18 iunie 2012

Femeia întoarsă

Se spune: ”Femeia care iubeşte, înşeală dar nu părăseşte”.

Nu o judecaţi prea aspru pe femeia care greşeşte. Oare greşeşte? Cine poate să judece aşa ceva? În definitiv, de ce bărbatului i se permite ceea ce femeii îi este refuzat? Respectiv dreptul la libera alegere a partenerului de viaţă – sau de aventură? De ce, de ce, de ce?

Pentru că mai suntem încă tributari imaginii femeii care trebuie să fie imaculată? În definitiv, ce este macularea? Macularea înseamnă numai unirea femeii cu un bărbat, indiferent cine ar fi acesta?

Bărbatul adulter, nu este maculat?

Femeii îi este rezervat numai rolul de soţie care odată măritată, trebuie să îndure orice derapaj matrimonial al bărbatului, numai pentru că ea, femeia, îşi pierde bunul renume dacă ar proceda la fel? De ce privim cu bonomie fustangiul şi privim cu oprobriu femeia poligamă? De ce, de ce, de ce?

Nu pledez cîtuşi de puţin pentru “căsnicia deschisă” sau pentru nu ştiu ce alt soi de comportament sexual de natura! unui libertinism extrem. Nici vorbă de aşa ceva. Pledez pentru dreptul natural al femeii, de a-şi alege liberă, conduita de viaţă. Iubesc prea mult femeia – în general – pentru a putea fi de acord cu închistarea femeii într-un set de reguli sociale care îi exclud libertatea deplină.

Sigur că femeia ca parte a celulei sociale – familia – trebuie să se circumscrie unor reguli scrise şi nescrise. Dar aceleaşi reguli trebuie să le respecte şi bărbatul, tot ca parte a aceleiaşi celule de bază a societăţii. În mod egal!!!

În definitiv, ce înseamnă o femeie întoarsă?

Refuz să cred că o femeie întoarsă înseamnă doar o femeie care se “întoarce” de la îndatoririle sale familiale.

Refuz să cred că o femeie întoarsă este numai femeia care se întoarce după o aventură, la îndatoririle sale de soţie, mamă, etc.

Cred că femeia întoarsă, este femeia care se întoarce cu privirea către propriul său destin. Destin pe care nu are drept nimeni să îl controleze, în afară de ea însăşi.

Din punctul meu de vedere, aceasta este singura femeie pe care o pot iubi: femeia liberă, adică femeia întoarsă de pe drumul asupririi lumii masculilor, către ceea ce o poate defini pe ea însăşi: dreptul ei de avea propriul său liber arbitru dăruit tuturor oamenilor în egală măsură, de bunul Dumnezeu!

Hai să lăsăm făţărnicia deoparte şi să recunoaştem: ochii văd, inima cere…

Şi să lăsăm femeia, să se întoarcă exact şi numai către ce vrea ea; cînd şi dacă vrea. Dacă bărbatul nu este în stare să înţeleagă acest adevăr simplu, nu este decît un ratat stăpîn de harem… Un bărbat întors cu spatele la frumuseţea sufletului femeii, dar rob trupului său, este un bărbat care încearcă să-i controleze mintea pentru că se simte nesigur pe el.

NU ? 🙂

Mă opresc aici. Prefer să dezvoltăm tema, dacă doriţi, la comentarii. Bine?

– – –

Evident că şi această psi-luneală, a fost abordată de internauţii reuniţi în

Carmen Pricop 

some words

verovers

scorpio

Dor de femeie

tuşa vero

ch3815h

almanahe

.

.

.

Read Full Post »