Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 26 ianuarie 2013

Fragment din eseul Cele patru iubiri, (erosul) C.S. Lewis 

„Omul are trei concepţii despre corpul său. Mai întîi e concepţia acelor păgîni ascetici care îl numeau temniţa sau „moartea” sufletului, şi a creştinilor ca Fisher pentru care el este un „sac de bălegar”, hrană pentru viermi, scîrbos, odios, sursă exclusiv de ispite pentru oamenii răi şi de umilire pentru cei buni. Sunt apoi neopăgînii (adesea ştiutori de greacă), nudiştii şi închinătorii Zeilor Întunecaţi, pentru care corpul e preaslăvit. Dar în al treilea rînd avem concepţia pe care a formulat-o Sfântul Francisc (din Assisi) numindu-şi trupul „fratele asin”. Toate trei pot fi – deşi nu sînt sigur – susţinute, dar eu unul nu învestesc decît în Sfîntul Francisc.

Asin este încîntător de adecvat deoarece nici un om în deplinătatea facultăţilor mintale nu poate nici adora nici urî un măgar. Acesta e un dobitoc folositor, rezistent, leneş, încăpăţînat, răbdător, simpatic şi năbădăios, meritînd ba un ciomag, ba un morcov, frumos într-o manieră deopotrivă patetică şi absurdă. Tot aşa şi trupul. Convieţuirea cu el e imposibilă pînă cînd nu recunoaştem că una dintre funcţiile lui în vieţile noastre este de a juca rolul bufonului. Atîta vreme cît nu au fost pervertiţi de vreo teorie, orice bărbat, femeie şi copil ştiu asta. Faptul că avem trupuri e cea mai veche glumă din toate. Erosul (ca şi moartea, desenul după model şi studiul medicinei) ne poate face uneori să-l abordăm cu deplină seriozitate. Eroarea rezidă în concluzia că erosul trebuie să procedeze întotdeauna aşa, abolind întotdeauna gluma. Dar nu aşa se întîmplă. O demonstrează înseşi feţele tuturor îndrăgostiţilor fericiţi pe care-i cunoaştem. Îndrăgostiţii, cu excepţia cazurilor cînd dragostea le este de foarte scurtă durată, percep frecvent în expresia corporală a erosului un element nu numai comic, nu numai ludic, ci chiar bufon.”  🙂  Ce părere aveţi?

Read Full Post »

Nu ştiu alţii cum sunt – vorba lui Creangă – dar pentru mine libertatea este o stare de spirit, o atitudine perfect onorabilă care subliniază – nu în mod abstract, nu nuuu – ci care exprimă în mod solar, un ecou de coloratură luminat clar nu incert, de bunătatea unui suflet echilibrat, suflet luminat de experienţa antecesorilor noştri, nu în mod greşit cum pot să creadă alţii, că libertatea înseamnă dreptul de a huidui orice şi oricînd.

O tristă şi nefastă coincidenţă face ca azi, zi de psi-duzineală, să fie şi ziua de naştere a celui mai longeviv conducător al destinelor neamului nostru, în afară de Ştefan cel Mare (şi cel sfînt!): Nicolae Ceauşescu. Nu despre N.C. vreau eu să spun cîteva vorbe. Dumnezeu să-l ierte, că are pentru ce!

Vreau să spun cîteva vorbe în spiritul primului paragraf al acestei postări în care m-am grăbit să epuizez duzina de cuvinte şi anume, despre Mircea Vulcănescu. Aflat în temniţă, Mircea Vulcănescu l-a acoperit cu trupul său în camera de supliciu, pe un tînăr care fusese udat cu apă rece, în plină iarnă. Tînărul – anonim despre care nu mai ştie nimeni (aproape) nimic – a scăpat cu  viaţă în timp ce M. Vulcănescu s-a îmbolnăvit grav şi a murit pe altarul unei omenii fără de seamă: sacrificiul de sine!

Ultimele cuvinte pe care le-a rostit Mircea Vulcănescu, au fost: să nu ne răzbunaţi! Nu ştiu dacă s-a gîndit cineva să-l răzbune. Şi din cîte ştiu, singura „răzbunare” de care a avut parte acest spirit nobil a fost ca o stradă oarecare, dintr-un cartier oarecare, să primească numele său. Mircea Vulcănescu a dat dovadă de maxima expresie a conceptului de libertate: dăruind (viaţă), vei dobîndi, adică exact conceptul altui mare martir prea puţin cunoscut al neamului românesc: Nicolae Steinhard.

În decembrie 1989, tinerii care s-au jertfit pe altarul libertăţii noastre, au strigat: vom muri şi vom fi LIBERI! Sunt ei liberi? Suntem NOI, liberi? Liberi? Liberi să uităm!

Gata! Dau cuvîntul frumoşilor bloggeri care alaltăieri au sărbătorit cum se cuvine, împlinirea a doi ani de cînd fiinţează

clubul psiprima pe listă,  psi

La Fee

tibi 2

vero

cita

dor

Dunia

Carmen DJ Andreea Cammely Scorpio anacondele Max Peter vavaly d’agatha

Read Full Post »