Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘julio cortazar sotron’

În felul ei, această carte înseamnă mai multe cărţi, dar mai ales două cărţi. Cititorul este invitat să aleagă una din urmatoarele posibilităţi : 1. Prima carte se citeşte în mod obişnuit şi se termină cu capitolul 56, după care apar trei steluţe frumoase ce echivalează cu cuvîntul ” Sfîrşit”. Aşadar, cititorul va renunţa fără păreri de rău la ceea ce urmează. 2. Cartea a doua se citeşte începînd cu capitolul 73 şi continuînd în ordinea indicată la sfîrşitul fiecărui capitol. În caz de confuzie sau uitare, e de-ajuns să se consulte următoarea listă : 73-1-2-116 …( etc; cine are cartea are înşiruirea, iar pentru cine nu o are, şirul acesta de numere (155) este irelevant; n.m. tibi). * Julio Cortazar

Şi mînat de speranţa de a fi de folos cu osebire celor tineri şi de a contribui la reforma moravurilor în general, am alcătuit prezenta culegere de maxime, sfaturi şi învăţături, care sunt temelia acelei morale universale atît de prielnice fericirii spirituale şi temporale a tuturor oamenilor, de orice vîrstă, stare sau condiţie ar fi ei, şi propăşirii şi bunei orînduieli, nu numai a republicii civile şi creştine în care trăim, ci a oricărei alte republici sau cîrmuiri pe care filosofii cei mai pătrunzători şi înţelepţi de pe lume ar dori s-o plăsmuiască. * Spiritul Bibliei şi Moralei universale, extras din Vechiul şi Noul Testament. Scris în toscană de abatele Martini cu citatele în josul paginii. Tradus în spaniolă de un Cleric Rector al Congregaţiei Sfîntului Cayetano de la această Curte. Cu învoirea eclesiastică. Madrid : Por Aznar, 1797.

Cînd începe timpul răcoros, adică pe la jumătatea toamnei, mi se năzare să mă gîndesc la tot felul de idei de tip esentric şi esotic, ca de pildă aceea că mi-ar plăcea să fiu rîndunică spre a zbura în ţările calde, sau o furnică spre a mă vîrî binişor într-o pivniţă şi a mă înfrupta din alimentele păstrate peste vară, sau o viperă ca acelea de la gradina zoologică, ţinute într-o cuşcă de sticlă încălzită ca să nu amorţească de frig, aşa cum păţesc bietele făpturi omeneşti care nu-şi pot cumpăra haine, că-s tare scumpe, şi nici nu se pot încălzi din lipsă de gaz, din lipsă de cărbuni, din lipsă de lemne şi din lipsă de bani, fiindcă atunci cînd ai biştari la tine poţi intra în orice cîrciumă şi poţi cere un rachiu zdravăn care încălzeşte grozav, deşi nu se cade să întreci măsura, căci din exces se trage viciul şi din viciu nevolnicia trupului, precum şi defectele morale ale fiecăruia şi, cînd o porneşti în jos pe povîrnişul final al lipsei de bună creştere în toate sensurile, nimeni şi nimic nu te mai salvează de la sfîrşitul în cel mai înspăimîntător coş de gunoi al nevredniciei omeneşti, şi niciodată nu-ţi vor întinde o mînă ca să te scoată din mîlul spurcat unde te bălăceşti, de parcă ai fi întocmai un condor care la tinereţe a ştiut să se înalţe şi să zboare peste creste semeţe de munţi, dar cînd a ajuns bătrîn a căzut jos ca un bombardier in picaj pe care-l lasă motorul moral. Şi să dea Domnul ca tot ce scriu eu aici să-i fie cuiva de folos, să ia bine aminte în ce chip se poartă şi să nu se căiască atunci cînd e prea tîrziu şi totul s-a dus pe apa sîmbetei din vina lui! * Cezar Bruto, Ce mi-ar plăcea mie să fiu dacă n-aş fi ceea ce sînt (capitolul ” Cîinele Saint Bernard”).

În afară de îndrumarul de lectură pe care l-am reprodus mai sus integral, şi care se întinde pînă la pagina 9, Prima carte din această carte, mai cuprinde două secţiuni şi anume : De partea cealaltă, pînă la pagina 251 şi De partea aceasta, pînă la pagina 399. Pentru doritorii de a citi şi cea de A doua Carte, prezentul volum mai include, Din alte părţi, respectiv capitolele 57-155. La cuprins, nu sunt specificate numerele paginilor unde poate fi găsit fiecare capitol în parte. Pentru ambele categorii de cititori, volumul se încheie cu o postfaţă scrisă de Tudora Şandru Mehedinţi de la pagina 599 pînă la pagina 611. Cine vrea şi are cartea, poate citi postfaţa acum. Eu, am să aştept. * Tiberiu Orăşan.

Read Full Post »