Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘prietenie’

Prietenia

Am văzut pe mai multe bloguri pusă problema „prieteniei”, fie ea, prietenia, în plan real sau virtual. Nu voi face o prelegere pe această interesantă temă ci voi reda un scurt pasaj (extras voit din context!) din eseul lui C.S. Lewis, Cele patru iubiri.

„Prietenia este – într-un sens cîtuşi de puţin peiorativ – cea mai puţin naturală dintre iubiri, cea mai puţin instinctivă, organică, biologică, gregară şi necesară. Are cel mai redus comerţ cu nervii noştri, nimic gutural, nimic din ceea ce accelerează pulsul sau te face să roşeşti ori să păleşti. E o legătură esenţialmente între indivizi; în clipa în care doi oameni îşi devin prieteni, ei s-au şi retras amîndoi într-o oarecare măsură, din turmă. Fără eros, nici unul dintre noi nu s-ar fi născut, iar fără afecţiune nici unul dintre noi nu ar fi fost crescut, dar fără prietenie putem să trăim şi să ne înmulţim. Specia, privită din unghi biologic, nu are deloc nevoie de ea. Mulţimea sau turma – comunitatea – o pot chiar antipatiza sau suspecta. Conducătorii o şi fac adesea.”

Read Full Post »

Prietenie

Ştiu că astăzi este luni dar, nu mă pt abţine şi reiau această postare de anul trecut:

 • Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar dacă îl legi din nou, nodul rămîne. – Octavian Paler
 • Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpîneşte toate bunurile lumii. – Aristotel
 • A avea un prieten este mai vital decît a avea un înger. – Nichita Stănescu
 • Prietenii mei nu sunt mulţi, dar sunt nenumăraţi. – Nichita Stănescu
 • Prietenia este în primul rînd, pacea reciprocă şi zborul spiritului pe deasupra amănuntelor vulgare. – Antoine de Saint-Exupery
 • Ospitalitatea, curtoazia şi prietenia sunt întîlniri ale omului în om. – Antoine de Saint Exupery
 • Nu prea ştiu de ce-ţi scriu. Simt că am mare nevoie de o prietenie căreia să-i încredinţez nimicurile ce mi se întîmplă. Poate că-mi scriu chiar mie. – Antoine de Saint Exupery
 • Nimic, niciodată, nu va înlocui pe camaradul pierdut. Căci nu pot fi creaţi vechi camarazi. – Antoine de Saint Exupery
 • Nu cunoaştem decît ceea ce îmblînzim. Iar oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri gata făcute de la negustori. Şi cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. – Antoine de Saint Exupery
 • Un prieten este cineva care are aceeaşi duşmani ca şi tine. – Abraham Lincoln
 • Prietenia nu rezistă nici în jigniri, nici în înfrîngeri. Ea moare. – Titu Maiorescu
 • Prietenul nu iubeşte prietenul, ci obiectivul prieteniei. – Platon
 • Îmi place să ştiu totul despre noii mei prieteni, dar nimic despre cei vechi. – Oscar Wilde
 • Prietenia este egalitate armonioasă. – Pitagora
 • Prietenia înseamnă a fi frate şi soră, două suflete ce se ating fără să se confunde, două degete ale aceleiaşi mîini. – Victor Hugo
 • E mai ruşinos să nu ai încredere într-un prieten decît să fii înşelat de el. – Arthur Schopenhauer
 • E bine să te înduioşezi de nenorocirea prietenilor tăi, dar mai bine este să le vii în ajutor. – Voltaire
 • Acordul felului de a gîndi naşte prietenia. – Democritus
 • Alături de un prieten adevărat este cu neputinţă să ajungi la deznădejde. – Honore de Balzac
 • Prietenia dublează bucuriile şi înjumătăţeşte necazurile. – Francis Bacon
 • Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri. – Aristotel
 • Tine-ţi prietenii aproape, iar duşmanii – şi mai aproape. – Sun Tzu
 • Vor exista mereu oameni care te vor răni aşa că, trebuie să-ţi păstrezi încrederea şi doar să ai mai multă grijă în cine ai încredere şi a doua oară. – Gabriel Garcia Marquez
 • Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului. – Nicolae Iorga
 • Nu-ţi ofensa prietenul, împrumutîndu-i merite dăruite de noi. – Rabindranath Tagore
 • Un prieten de interes este mai primejdios decît un vrajmaş. – Constantin Alexandru Rosetti
 • Fiecare repetă, după Aristotel, că nu există prieteni şi fiecare, în particular, susţine că el e un bun prieten. Aceste două afirmaţii atît de contradictorii se bazează foarte probabil pe faptul că pe tărîmul prieteniei există mulţi ipocriţi şi mulţi oameni care nu se cunosc pe ei inşişi. – Claude Adrien Helvetius
 • Cei răi nu au decît părtaşi; voluptuoşii, tovarăşi de orgii; oamenii de afaceri, asociaţi; oamenii politici adună pe nemulţumiţi; cei mai mulţi oameni fără ocupaţie au relaţii, principii au curtezani; doar oamenii virtuoşi au prieteni. – Voltaire
 • Prietenii de ocazie i-am găsit asemănători cu rîndunelele, care vin primăvara şi pleacă atunci cînd începe frigul. – Oxenstierna
 • În prietenie, la fel ca şi în dragoste, adesea te fac mai fericit lucrurile ştiute, decît cele pe care nu le cunoşti. – la Rochefoucauld
 • Într-o prietenie, lucrul cel mai greu nu este de a ne da pe faţă defectele dinaintea unui prieten, ci de a-l face să şi le vadă pe ale lui. – la Rochefoucauld
 • Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăţa la şcoală. Dar dacă nu ai învăţat ce înseamnă prietenia înseamnă că nu ai învăţat nimic. – Muhammad Ali
 • Drumul către casa unui prieten nu e niciodată lung. – Necunoscut
 • Cînd nu mai am putere închid ochii şi realizez că prietenii mei îmi sunt energia mea. – Necunoscut
– – –
Despre prietenie ne-a îndemnat să scriem psi . Au mai scris despre: anavero . virusache . cita . scorpio . Gina . Carmen .

Read Full Post »

Este reconfortant să constaţi că unele prietenii din spaţiul virtual, se pot concretiza în real.

Este reconfortant sentimentul încercat în faţa unui om care se exprimă în spaţiul real,  exact aşa cum se exprimă în viaţa ireală a spaţiului virtual.

Este foarte reconfortant sentimentul încercat atunci cînd constaţi, că internetul poate deveni un vehicul-vector-factor de stabilire a unor contacte cu conţinut uman, adică atunci cînd constaţi că internetul este de fapt o trambulină benefică pentru stabilirea unor relaţii  interumane, sau dacă vreţi, un soi ultramodern de socializare care desfide distanţele geografice, sau distanţele de ordin social, cultural, politic, religios, etcaetera.

Asta, cred eu. Voi, aveţi ceva de spus ?

Read Full Post »

Un om şi un cîine mergeau pe un drum. Omul se bucura de frumuseţea zilei, cînd, deodată, isi dădu seama că, de fapt, murise. Îşi aducea acum clar aminte că murise, iar cîinele, care mergea langă el, murise chiar cu mai mulţi ani în urmă …  Se întreba: „Oare unde duce drumul ăsta?”…După o vreme, ajunseră amîndoi în dreptul unui gard înalt de piatră. Privindu-l mai îndeaproape, văzu că era făcut dintr-o marmură foarte fină. Mai sus, pe colină, gardul era întrerupt de o arcadă care strălucea în soare. Ajunseră acolo şi văzu că era încrustată cu perle, iar aleea care ducea spre ea părea pavată cu aur. El şi cîinele său se apropiară de poartă şi atunci observă, într-o parte, un om şezînd la un birou . Îl întrebă: 

        – Scuzaţi-mă, unde ne aflăm ? 

        – Aici e raiul – răspunse acesta. 

        – Minunat, zise omul, pot să vă rog să ne daţi puţină apă ? 

        – Bine’nţeles, intraţi înăuntru. Am să trimit imediat vorbă să vi se aducă nişte apă cu gheaţă. Facu un gest şi poarta începu să se deschidă.  

        – Prietenul meu, poate intra şi el ? – întrebă călătorul arătînd înspre cîine. 

        – Îmi pare rău, dar noi nu acceptăm animale.

Omul se gîndi o clipă, apoi se întoarse şi îşi continuă calea pe care pornise, împreună cu cîinele său.  După încă o lungă plimbare, pe vîrful unei alte coline, pe un drum prăpădit de ţară, dădură de o fermă, a cărei poartă părea că nu avusese zăvor niciodată. De gard, nici nu mai era vorbă.  Se apropie şi văzu un bărbat şezînd rezemat de un copac şi citind o carte. 

– Scuzaţi-mă ! – i se adresă el. Aveţi cumva puţină apă? 

– Da, desigur… e o cişmea ceva mai încolo. 

– Şi pentru prietenul meu ? – zise, arătînd către cîine. 

– Trebuie să fie şi o strachină, chiar lîngă cişmea. 

Trecură de poartă şi ajunseră la o cişmea veche, cu pompă.  Omul şi cîinele băură pe săturate. După ce terminară, se înapoiară la omul de sub copac. 

– Ce loc este acesta ? – întrebă călătorul. 

– Acesta este raiul. 

– Sînt total încurcat. Un cetăţean, ceva mai jos, pe drumul ăsta mi-a zis că raiul este acolo unde era el. 

– Te referi la locul acela cu alei de aur şi zid de marmură ?… Acela e iadul. 

– Şi nu vă deranjează că ei folosesc acelaşi nume ca şi dumneavoastră ?!… 

– Din contra, suntem fericiţi că ei îi triază mai întaîi pe cei care sunt gata să-şi lase în urmă prietenii cei mai buni. 

 ________________

Am primit acest text admirabil, de la maya; nici ea nu ştie cine este autorul. Nici eu nu ştiu. Puteţi să ne ajutaţi ?

Read Full Post »