Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Simon’

     …Iisus a zis : Adevărat grăiesc vouă că unul dintre voi, care mănîncă împreună cu Mine, Mă va vinde. (Marcu 14, 18). …Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinînd sfat cu bătrînii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi legînd pe Iisus, L-au dus şi L-au predat lui Pilat. Şi L-a întrebat Pilat : Tu eşti regele iudeilor ? Iar El, răspunzînd i-a zis : Tu zici. (Marcu 15, 1-2).

# Judecata sinedriului a hotărît : Iisus trebuie să moară. #

Iar Pilat le-a zis : Dar ce rău a făcut ? Iar ei mai mult strigau : Răstigneşte-L ! (Marcu 15,14).

     Mulţimea, întărîtată de arhierei, a hotărît : Baraba să fie eliberat, Iisus răstignit. Drumul Calvarului, poate să înceapă. Drumul, are 14 opriri. La prima oprire, Iisus a fost condamnat. La cea de a doua, Iisus şi-a primit crucea. Cea de a treia oprire, lîngă capela poloneză, a fost locul unde Iisus a căzut prima dată.  Fiecare dintre opriri, este marcată pe ziduri, la înălţime, cu cifre romane. La fiecare dintre ele ne oprim şi noi, iar ghidul ne oferă explicaţii ample. Străzile sunt extrem de înguste şi bineînţeles, înţesate cu magazine de suveniruri; tot ce i-ar trece unui turist prin cap să cumpere, poate să găsească pe aici. Cumpără cineva ? Eu nu am – prea – văzut.

     Aici nu am răgazul să scriu deci, filmez şi uneori, îl înregistrez pe domnul ghid. Mă bazez de asemeni, pe memorie; acum, odată ajuns acasă, vă spun că rău am făcut. Dacă nu aş fi avut mărturia camerei de luat vederi, aş fi fost în mare cumpănă. Nu ştiu alţii dar eu, am fost teribil de impresionat. Greu de redat sentimentul încercat la faţa locului;   este un sentiment greu, apăsător. Eşti conştient că lucrurile descrise de ghid, parcurgînd acele locuri cunoscute de noi din Evanghelii, te poartă pînă hăt, departe în timpurile vechi, pînă la Facerea Noii Lumi de după Hristos. Te simţi cumva chiar martor al acelor vremi. ÎNCEPI să crezi…

     În faţa Capelei Armene Catolice – staţia a patra, este locul unde Iisus s-a întîlnit cu mama Sa. Între staţiile II şi III este o mică arcadă (pare-se originală încă din acele vremuri) unde Pilat a spus : “Ecce Homo”(Ioan 19,5). Mergem mai departe. Am sufletul greu. Drumul urcă o pantă uşoară, dar urcă şi tot urcă. Nouă nu ne este chiar aşa de greu, dar Lui ? Oare cum i-a fost Lui ?  Cu greutatea CRUCII în spate, cu coroniţa de spini SFÎŞIINDU-I FRUNTEA, bătut şi UMILIT, Lui cum i-a fost ? Mai ales după ce a văzut suferinţa mamei Sale ?

     Staţia a cincea a fost locul în care Simon din Cyrenia a purtat el însuşi crucea lui Iisus. (Marcu 15, 21). Mergem către staţia a şasea; potrivit tradiţiei, aici Sfînta Veronica i-a şters Domnului obrazul de sudoare; se mai spune că, pe acel ştergar s-a imprimat chipul Domnului, aceea fiind prima Icoană. Îmi amintesc ŞI de Giulgiul din Torino dar, nu este acum vremea să vorbim, despre… Urmează staţia a şaptea; locul unde Iisus a căzut a doua oară. Staţia a opta, este marcată de o Cruce Latină pe zidul unei mănăstiri greceşti; aici, Iisus le-a consolat pe fiicele Ierusalimului. Ultima staţie care se mai află în aer liber, cea de a noua, este locul în care Iisus a căzut pentru cea de a treia oară.

     Celelalte cinci staţii, sunt acum adăpostite de o vastă construcţie, Biserica Sfîntului Mormînt. Dar pe aceasta, o vom vedea ceva mai tîrziu; noi, bieţi turişti legaţi mai mult de cele lumeşti decît de cele cereşti, facem o pauză de masă, unde un arab lipsit de cel mai elementar scrupul, ne jefuieşte pur şi simplu, pentru nişte sandvişuri microscopice şi o cafea minusculă sau un suc mititel, pretinzîndu-ne cîte 15 dolari. Dăm, ce să facem ? Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvîntat!.

Read Full Post »