Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘tora’

            “Ceea ce se întîmplase în timpul absenţei mele, şi în special în ultimele zile, înainte de întoarcerea mea, puteam deduce numai din alte fişiere rămase de la Belbo. Dar, dintre acestea, numai unul era clar, punctat de ştiri ordonate, şi era ultimul, cel pe care îl scrisese înainte de a pleca la Paris, pentru ca eu sau altcineva – spre aducere aminte – să-l putem citi”, spune în continuare, Casaubon.

            Citind fişierele din computerul lui Belbo, Casaubon reconstituie dezastrul produs în timpul absenţei sale. Belbo începuse să conştientizeze că faptul de a se confunda cu Planul, era rău, dacă nu cumva RĂUL!  Diotallevi, tot mai slabit îşi aşteaptă cu seninatate moartea. Lorenza, sub un pretext oarecare, îl roagă pe Belbo să o conducă undeva în provincie, aproape de malul mării. După ce a îndeplit micul comision pe care îl avea de făcut, caută un restaurant bun. Îl găsesc, intră, dar la o masă apropiată de cea la care vor să se aşeze, văd uluiţi un bileţel pe care scria : rezervat pentru Dr. Aglie. Lorenza nu vrea în ruptul capului să se întîlnească acolo cu acesta şi cu prietenii săi, ies afară din restaurant  şi Lorenza îl determină pe Belbo să găsească o rută ocolitoare. De ce ? Chiar. De ce ?

            Neatent, şi puţin cam nervos, Belbo  accidentează un cîine. Voind să-l despăgubească pe proprietar, Belbo află că aparent, acest cîine nu aparţinea nimănui. Pentru a rezolva problema, sfîrşit de săptămînă fiind, caută un hotel pentru a rămîne peste noapte. Urcă amîndoi în cameră, Belbo coboară la bar pentru o băutură, iar cînd se întoarce, găseşte un bileţel : “Iubitule, am descoperit un tren excepţional către Milano. Plec! Ne vedem în cursul săptămînii”. Toane de femeie rebelă ? Poate. Dar uite cum îţi influenţează viaţa  fleacuri ca de exemplu accidentarea unui cîine, gîndeşte Belbo.

            Acolo, în acel loc, “Belbo a hotărît  ca retrăgîndu-se din nou să trăiască în mijlocul Planului, n-ar mai fi suferit alte înfrîngeri, pentru că acolo el era acela care putea să hotărască cine, cînd şi cum. Şi probabil că în seara aceea a stabilit să se răzbune pe Aglie, chiar dacă nu ştia prea bine de ce … Proiectase să-l facă pe Aglie să intre în Plan, fără ca el să ştie”. Belbo îi spune lui Aglie povestea cu excrocul acela, Ardenti, înflorind-o. Spune că deţinea cele zece pagini veritabile care conţineau adevărul despre Plan. Spune că avusese şi originalul hărţii, dar fiind uluitor de sinplu de memorat, o distrusese. “Îi povestise tot Planul, aşa cum îl concepuserăm noi, ca şi cum ar fi fost revelaţia acelui manuscris”.

            Aparent neîncrezător, Aglie ascultă atent. Îşi exprimă moderat, neîncrederea în povestea acelui exaltat, colonelul Ardenti. Secretara intră tocmai la timp, pentru a-l anunţa pe Belbo, că pentru întrunirea de vineri de la Bologna, are biletul la tren, rezervat. Aglie îl roagă să-i facă un mic serviciu. Este aşa de amabil şi să transporte o mică valiză cu nişte cărţi ? De unde cobora Belbo, valiza ar fi urmat să mai meargă singură o staţie, urmînd să fie recuperată de destinatar. Cum avea să ştie acela, că aceea era valiza destinată lui ? După locul unde ar fi lăsat-o Belbo. De aici, lucrurile intră pe un făgaş inexorabil.

            În vagon, pe locul din faţa lui Belbo se aşează un bărbos. Belbo discută cu el bucuros, cîte în lună şi în stele. După ce Belbo coboară, bărbosul începe să-şi exprime îndoiala despre valiză. Nu cumva fusese plasată de un terorist ? Conductorul opreşte trenul, iar în valiză se găseşte într-adevăr, o bombă cu ceas. Surescitaţi, călătorii fac portretul robot în care trăsăturile lui Belbo se regăsesc cu uşurinţă. Bineînţeles că bărbosul a dispărut ca înghiţit de pămînt.

            Neştiind încă nimic, Belbo primeşte un telefon şi este ameninţat cu denunţul dacă nu predă HARTA. Prins în cursă de un Aglie căruia el îi întinsese  acea cursa, Belbo încearcă disperat să caute ajutor. Rînd pe rînd, descoperă că Aglie dispăruse fără urmă la fel ca şi Lorenza. Apelează la vechea noastră cunoştinţă, comisarul De Angelis. Acesta îi spune franc : mă bucur că ai intrat în necaz; cînd ţi-am cerut ajutorul, m-ai refuzat; acest joc este prea mare pentru mine; am părăsit această cauză şi m-am transferat.

            Merge la directorul editurii Garamond şi îi explică tărăşenia. Acesta îl sfătuieşte părinteşte să nu pună editura într-o lumină proastă. Cel mai bun lucru, este să meargă la acea întîlnire şi să lămurească lucrurile. Ieşind, Belbo ascultă fără să vrea, o scurtă convorbire telefonică a lui Garamond : “nu vă faceţi griji; cred că l-am convins; va veni la Paris ; pentru mine e o datorie; nu degeaba aparţinem aceleiaşi Cavalerii Spirituale”. Lui Belbo nu îi mai rămîne decît să-l viziteze pe Diotallevi. Practic muribund, acesta îi spune : “Ascultă Jacopo. Aşa cum în Tora sunt membre şi organe şi articulaţii, la fel sunt şi în trupul omului. Noi am încercat să rescriem Tora, dar nu ne-a păsat de literele în minus sau în plus …Dacă alterezi Cartea, alterezi lumea, asta nu am înţeles noi”.

            Casaubon este acum aproape deplin lămurit. Înainte de a pleca la Paris, Belbo stătuse închis în casă şi destăinuise lui Abulafia tot ceea ce citea acum, el. Sub imperiul unui impuls irezistibil, se hotărăşte să meargă la Paris. “NETZAH este dupa unii sefirotul Rezistenţei, al Suportării, al Răbdării constante.  Ne aştepta într-adevăr o Probă. Însă, după alţi interpreţi, e Victoria. Victoria cui ?”

Read Full Post »

            Am văzut deja că după ce a încercat o sumedenie de combinaţii, Casaubon a reuşit să găsească parola şi a intrat în fişierele din computerul-Abulafia al lui Belbo. Era destul de îngrijorat, pentru că prietenul şi colegul său, îi telefonase speriat şi îi spusese că este în pericol. Casaubon va avea nevoie de toată înţelepciunea – HOCHMAH – pentru a desluşi îngrozitoarea realitate în capcana căreia Belbo căzuse : “încercam să-mi lămuresc mie însumi modul iresponsabil în care eu, Belbo şi Diotallevi ajunseserăm să rescriem lumea şi – Diotallevi avea să mi-o spună – să redescoperim acele părţi ale Cărţii care fuseseră încrustate cu foc alb în interstiţiile lăsate de insectele scrise cu foc negru care populau Tora şi păreau să o facă explicită”.Pare de necrezut ? Pare numai.

            Realitatea este că realitatea se supune minţilor celor care o imaginează clipă de clipă. Adevăruri care transcend şi sfidează timpul se dovedesc în cele din urmă simple iluzii spulberate în lumina unor raţionamente fără cusur, în timp ce bazaconiile de adormit copiii, care umpleau pînă la refuz cărţile de basme ale copilăriei şi cărţile lui Jules Verne, sunt acum realităţi banale. Parcă nici nu ne vine să credem dar, noi trăim în plină magie ! În afară de o mînă de specialişti – vrăjitorii zilelor noastre, nimeni nu înţelege exact cum funcţionează toată aparatura de care am devenit dependenţi. Noii ucenici vrăjitori ai ştiinţei, reprezintă noua BINAH a lumii – inteligenţa lucrurilor care ne Înconjoară. Şi tot de inteligenţă va avea nevoie şi Casaubon, pentru a reconstitui cu ajutorul fişierelor din computer, realiatea construită de Belbo, pe baza Planului lor comun de a afla : cine conduce de fapt lumea ?

            Cu astfel de întrebări sfredelitoare în cap, se alăturase Casaubon editurii unde lucrau deja Belbo, Diotallevi şi secretara lor, Gudrun. Iar pasiunea lor comună pentru Cavalerii Templieri, a făcut apropierea de neevitat. “Templierii erau un ordin monahal-cavaleresc, care exista fiindcă era recunoscut de Biserică. Dacă Biserica desfiinţase ordinul, şi făcuse asta cu şapte secole înainte, templierii nu puteau să mai existe, iar dacă existau, nu erau templieri”.

            Ca orice editură care se respectă, şi aceasta era asediată tot timpul de visătorii la glorie eternă. Diverse tipuri de oameni şi oameni. Diverse feluri de manuscrise pe diverse teme. Cele mai fascinante manuscrise sunt desigur, cele despre Templieri. Numai că, în afară de cîţiva specialişti, toţi cei care scriau despre Templieri, nu erau nici mai mult nici mai puţin, decît nişte nebuni. Dar.  Nu nebunii fac uneori viaţa să fie mai frumoasă şi mai spectaculoasă ? Ba, da! pentru că nu chiar toţi nebunii sunt periculoşi. Mulţi dintre ei, sunt numai nişte visători frumoşi.

            Într-un manuscris dactilografiat din portofoliul editurii, era vorba chiar despre Templieri. “În 1307, Filip cel Frumos hotărăşte să-i aresteze pe toţi  Templierii din Franţa. Însă există o legendă potrivit căreia, cu două zile înainte ca Filip să trimită ordinele de arestare, o căruţă cu fîn, trasă de boi, a ieşit din incinta Templului din Paris, îndreptîndu-se spre o destinaţie necunoscută”. Aici este tot clenciul : EXISTĂ O LEGENDĂ POTRIVIT CĂREIA ! De aici începe fantezia să prelucreze realitatea. Ori, se ştie, că modificînd amintirile despre trecut, poţi să influenţezi serios chiar viitorul;  oricum prezentul nu există decît ca o veşnică stare de moment între ce a fost şi ce va fi. Deci, nebunia poate începe. Imaginaţia este hrănită cu tot felul de legende care derivă din acest banal “SE PARE CĂ”.

            Se pare că un grup de Templieri s-a refugiat în Scoţia, alăturîndu-se unei loji din Kilwinning. “Legenda pretinde că acei cavaleri s-ar fi identificat cu asociaţiile de zidari care îşi transmiteau secretele Templului lui Solomon”. Gata ! Putem să fantazăm cum dorim ! Putem să reconstituim dacă vrem, Miliţia Templului. Sau originile Masoneriei. De ce nu, istoria Cavalerilor din Malta. Sau orice ne trece prin cap atîta vreme cît noi credem că acel lucru este adevărat, sau măcar interesant! Există izvoare scrise ? Nu întotdeauna. Şi atunci ? Avem dovezi ? Dar ce! Dumnezeu a creat lumea scriind, sau vorbind, HM ? La început a fost Cuvîntul, Cartea a venit mult mai tîrziu, NU ?

            Bine, se ştie că la origine, templierii s-au constituit în 1118, sub domnia lui Balduin al II-lea, sub denumirea de Ordin al Cavalerilor Săraci ai lui Cristos, chiar la Ierusalim şi au fost găzduiţi în incinta vechiului Templu al lui Solomon. Timp de aproape două sute de ani, acest Ordin a tot crescut şi s-a tot transformat. De la regulile severe de trai în pauperitate şi abţinere, impuse de Sfîntul Bernard, reformatorul Ordinului Benedictinilor, la opulenţa şi puterea la care au ajuns în momentul arestării lor de către Filip cel Frumos. Deveniseră prea puternici. Ei au fost practic, prima multinaţională din lume. Ei au inventat scrisoarea de credit. Ei făceau să circule toate valorile în nenumărate ţări. Nu plăteau taxe nicaieri Dar. Pe cît de pricepuţi deveniseră la afaceri, pe atît de nepricepuţi au devenit la război. În 1291, Acra, ultimul bastion creştin al Regatului Ierusalimului, a căzut sub asediul sultanului Khalil. “Templierii sunt mai bogaţi, mai numeroşi şi mai puternici ca niciodată, dar, născuţi pentru a lupta pe Pămîntul Sfînt, nu se mai află pe Pămîntul Sfînt”. Rolul Templierilor se încheiase. Rîvnindu-le averea, Filip cel Frumos le înscenează diverse mizerii, face să circule pe seama lor tot felul de zvonuri oribile, îi acuză pieziş de toate relele lumii şi face ca aceste lucruri să ajungă la urechile papei Clement al V-lea, care este singurul în măsură să distrugă Ordinul, retrăgîndu-i sprijinul. Urmează procesul, torturi, mărturisiri, retractări, execuţii. Au dispărut Templierii de tot ? (va urma)

Reamintesc şi :  https://tiberiuorasanu.wordpress.com/2010/01/01/insula-din-ziua-de-ieri-umberto-eco/

Read Full Post »