Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 25 septembrie 2010

Borges despre literatură

            „Nu există ateism literar fundamental. Eu credeam că nu cred în literatură, dar am căzut pradă ispitei de a aduna între coperţile acestei cărţi fărîme de literatură. Sînt absolvit de două raţiuni. Una este democratica superstiţie care postulează merite ascunse în orice operă anonimă, de parcă am şti toţi împreună ceea ce nu ştie nimeni, de parcă inteligenţa ar fi nervoasă şi ar fi mai ageră atunci cînd nu e supravegheată. Cealaltă este uşurinţa de a judeca texte scurte. Ne vine greu să admitem că opinia noastră despre un singur rînd ar putea să nu fie definitivă. Ne încredem într-un rînd, nu într-un capitol. Este inevitabil să-l pomenim aici pe Erasm : necredincios şi iscoditor de proverbe.

            După ce se vor scurge multe zile, această pagină va începe să fie erudită. Nu pot furniza nici o referinţă bibliografică, în afară de acest paragraf întîmplător al unui predecesor de-al meu în astfel de slăbiciuni. Aparţine ciornelor neînsufleţite de vers clasic care acum se cheamă versuri libere. Mi-l amintesc astfel : Căruţele cu loitre sentenţioase / îţi ies mereu în cale; /  dughenele din colţ zîmbesc duioase, / parcă-aşteptînd o binecuvîntare…”

            „Uneori cred că bunii cititori sunt lebede mai tenebroase şi mai rare decît autorii buni … A citi, de altminteri, este o activitate posterioară aceleia de a scrie : mai resemnată, mai cuviincioasă, mai intelectuală. ”

             Fragment/e din Proză Completă vol 1 / Polirom

BLOGUL ZILEI : http://blogary.ro/2010/09/cu-josul-in-suflet/

Read Full Post »