Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 31 ianuarie 2011

     Elis întreprinse o cercetare critică pentru a vedea dacă şi alţi oameni cred în ipoteza conducerii lumii. Ajunse repede la concluzia că da şi colecţionă, în decurs de cîţiva ani, următoarele teorii :

Teoria 1, culeasă de la mai mulţi compatrioţi de-ai săi; ca sursă probabilă nu excludea serviciile secrete : lumea este condusă de Uniunea Sovietică şi de America, duşmani numai în aparenţă, înţeleşi să-şi extindă dominaţia asupra tuturor ţărilor globului. Ipoteză vagă şi nepractică, întrucît postula conducerea lumii de către două forţe relativ impersonale, oricum inaccesibile ca atare (nu puteai cere ceva Americii sau Uniunii Sovietice ca atare).

Teoria 2, culeasă de la o autostopistă nordică vagabomdînd prin Italia : lumea este condusă de inteligenţe extrraterestre. Problema, în acest caz, era aceea de a intra în contact cu extratereştrii. În fond, apariţia lor în faţa cuiva echivala întru totul cu aceea a Păianjenului Hermion. În acest caz, se putea spune prea bine că Păianjenul Hermion conduce lumea (unde Păianjenul Hermion este o inteligenţă extraterestră).

Teoria 3, culeasă de la un şofer de taxi şi de un reprezentant comercial, ambii din Paris : lumea este condusă de Evrei, care reprezintă în acelaşi timp marii plutocraţi şi marii revoluţionari, dreapta financiară şi stînga intelectuală, capitalismul şi comunismul. Toată lumea de azi este un vis rău conceput în minţile diabolice ale Evreilor. O teorie asemănătoare aparţinuse naţionaliştilor germani din vremea primului război, iar apoi, naziştilor. Dar, în fond, ea data deja din epoca Imperiului roman, îi spuse mai tîtziu un profesor de istorie ecleziastică.

Teoria 4, expusă de amanta unui fost profesor al său de la Universitate . lumea este condusă de masoni. Cine nu e mason nu participă la putere. Reprezenta întregirea teoriei 3 (referitoare la Evrei) şi extinderea ei la o organizaţie care permitea şi ne-evreilor accesul la conducerea lumii.

Teoria 5, expusă de un american limbut şi hirsut, noaptea, într-un autobuz Greyhound : lumea e condusă de Rotary Club şi de Reader’s Digest. Vulgarizare a teoriei 4 şi a celei care urmează.

Teoria 6, culeasă de la un italian, care o apăra cu patimă într-un restaurant : lumea este condusă de CIA, printr-o infinită reţea de organizaţii, printre care era numit şi Reader’s Digest (dar nu şi Rotary Club).

Teoria 7, culeasă de la un anarhist în stare de ebrietate : lumea e condusă de Vatican, care reprezintă un scandal public. Distruge Vaticanul şi vei elibera lumea. Din monologul patetic al anarhistului se formau sumedenie de fantasme romantice . vedeai lumea ca o femeie goală înlănţuită de lanţurile Vaticanului, dezrobită prin foc şi sînge de cardinali. La sfîrşit, această lume apărea, voluptoasă, înaintea anarhistului… Elis prevedea însă că, în loc de a i se oferi, îl va lua în palmă, îi va reteza capul cu dinţii, apoi îl va scuipa pe jos, ştergîndu-şi cu un deget firişorul de sînge prelins prin carotida omului. Hotărît, lumea nu avea dimensiuni9 umane.

Teoria 8, culeasă de la un vînzător de îngheţată : lumea e condusă de negustorii din California, care fac modele şi dictează gusturile. Scopul lor este însă acela de a distruge lumea. De aceea fac mode tot mai urîte şi împing tot mai mulţi indivizi în braţele drogurilor şi ale violenţei.

Teoria 9, în legătură directă cu cea precedentă, culeasă de la un portar de hotel din Barcelona : există în lume o forţă negativă care vrea s-o distrugă şi care este localizată în California; şi o forţă pozitivă care încearcă s-o prezerve, reprezentată de Biserică şi de organizaţiile ei caritative. Comunmismul, după această sursă, era, dacă nu un produs californian, cel puţin un fenomen înrudit cu nihilismul californian. Comuniştii erau mai buni decît califonienii, întrucît nu grăbeau sfîrşitul lumii prin droguri, violenţă şi prostituţie.

Teoria 10, expusă de un fost profesor de drept comercial : lumea e condusă de negustori, fiind, în ultimă instanţă, un bun comerciabil în întregime şi fără rezerve. (Crezi că o femeie, oricît de cinstită, nu are un preţ ? spunea el. Iar lumea e departe de a fi cinstită…) Cel mai mare negustor din lume este stăpînul lumii : de el depinde politica statului şi a celorlalţi negustori. Întrebat dacă, în timpul vieţii, Howard Hughes fusese stăpînul lumii, profesorul afirmă că el nu se gîndise la exemple concrete, dar că, în ultimă instanţă, nu era exclus ca Howard Hughes să fi luat, la vremea lui, decizii privind destinele întregii lumi.

Teoria 11, culeasă de la un popă ortodox, care în mod vizibil nu credea în ea : lumea e condusă de Dumnezeu (vezi însă deasupra, teoriile 1 şi 2).

Teoria 12, vorbă de duh lansată de un tînăr evreu care se afla de faţă atunci cînd popa ortodox formulase, ipocrit, teoria 11 : da, lumea e condusă de Dumnezeu, dar de dumnezeul evreilor ! (Vezi teoria 3).

Read Full Post »